SİNGAPUR BAŞKENTİ Singapur. 🙂

i

SİNGAPUR NÜFUSU 5.500.000

SİNGAPUR İKLİMİ Ekvatoral İklim

SİNGAPUR PARA BİRİMİ Singapur Doları (SGD)

SİNGAPUR GSYİH 68.000 $

SİNGAPUR TEMEL BİLGİLER

Singapur, 1819 yılında temelleri atılmış (Günümüz Singapur‘undan bahsediyorum) bir ada devletidir. Tek bir şehri vardır, o da adaya ve ülkeye adını veren Singapur‘dur.

Singa (simha) aslan,  Pur (Pore) şehir demektir. Singapur :Aslan Şehri demektir.

Eğitim seviyesi yüksektir, nüfusun %96’sı okur yazar.

Singapur Cumhuriyeti parlamenter demokrasi sistemine dayanır. Yasama gücü tek meclisli Millet Meclisinin elindedir. Meclis, 79 üyeli olup, üyeler beş senede bir seçilir.

Singapur‘a ait 63 adacık daha bulunuyor. Bu adacıklarla beraber toplam yüz ölçümü 682 Km2.

En yüksek Noktası 177 metre ile Timahi Dağıdır. Genel olarak düzlük yani.

Göl yok. Tek temiz su kaynağı adanın içinden geçen 3 kilometrelik Singapur Nehri.

Singapur eğitim sistemi nasıl? Singapur nasıl zenginleşti? Singapur yasaklar ülkesi mi? Bi’ sigara yaksak tutuklarlar mı? Sakız çiğnesek gitti mi 100 Dolar? Uzun uzun aşağıda anlatacağım. Yukarda verdiğim tüm maddeleri tek tek açacağım. Önce tarihi ile başlayalım.

SİNGAPUR TARİHİ

 • 20 Ocak 1819 – Singapur devlet oldu.
 • 3 Haziran 1959 – Singapur anayası mecliste kabul edildi.
 • 31 Ağustos 1963 – Singapur bağımsız oldu. Birleşik Krallık’tan ayrıldı.
 • 16 Eylül 1963 – Singapur Malezya’ya katıldı.
 • 9 Ağustos 1965 – Singapur tam bağımsız cumhuriyet oldu.

Singapur, bilinenin aksine yeni kurulmuş bir şehir – devlet değildir. Singapur tarihi 11. yüzyıla dayanıyor. 14. yüzyılda Malay Sultanı Srivijayan Prens Parameswara döneminde buraya liman kurulmasıyla adı duyuldu.

Coğrafi Keşiflerin başlangıcı ve yeni ticaret yollarının belirlenmesiyle limanlar önem kazandı ve Singapur da bu limanlardan biri oldu. yaklaşık 150 yıl, 1613 yılına dek  Acehnese akıncıları tarafından yıkılana dek önemli bir liman kenti haline geldi.

Modern Singapur’un temeli de 1819 yılında İngiliz Sir Thomas Stamford Raffles tarafından atıldı. Singapur’u İngiliz Limanı haline getiren ve Singapur’un modern bir ticaret merkezi olmasını düşleyen Raffles, kendi hayallerinin de ötesine geçerek Singapur’u İngiliz sömürgesi altında bulunan Hindistan – Çin ticaret bölgesinin merkezi haline getirdi. Nüfusu çok kısa zamanda 10.000’i buldu. Yılda 3000’i aşkın ticari işleme ev sahipliği yapmaya başladı.

1824 yılında imzalanan anlaşma ile Güney Malezya ve Singapur; Britanya ve Hollanda arasında paylaşıldı. Singapur daimi olarak Britanya’ya bağlandı.

Singapur’un zengileşme süreci devam ederken ikinci bir gelişme daha yaşandı. 1869’da Süveyş Kanalı açıldı. 🙂

SİNGAPUR NÜFUS YAPISI

Singapur’da nüfusun %77’ni Çinliler, %14’nü Malaylar, %8’ini Hintliler, gerisini de diğer azınlıklar oluşturuyor. 

Çinli erkekler ve Malay kadınların evlenmesi sonucu doğan jenerasyona Peranakan deniyor. (orda yeni bir ırk olarak adlandırılıyor)

Peranakan kelime anlamı olarak ise yerli, yerel doğumlu anlamına gelir. Bu kültürde erkeklere “Baba“, kadınlara ise “Nonya” denir.

Eğer Singapur vatandaşı değilseniz ya da bu ülkede daimi bir oturma izniniz yoksa, yabancı olarak Singapur’da ev satın alamıyorsunuz. Satın almak istediğiniz evi ancak 99 yıllığına kiralayabilirsiniz.

Singapur halkının yaklaşık %80’i “HDB Apartment (Housing Development Board)” diye isimlendirilen, devlet kredileriyle satışı desteklenen evlerde yaşar.

Evlenmeye karar veren iki kişiden her biri HDB dairesine sahipse, bu kişilerden biri evlenince kendi HDB dairesini satmak zorunda. Aynı karı-koca birden fazla HDB dairesi satın alamıyor.

SİNGAPUR DİNLERİ

Singapur’daki en kalabalık din Budizm. nüfusun %43’ü neredeyse. Çoğunluğu ise Çin kökenli Mahayana Budistleri’nden oluşuyor. Ancak Theravada ve Vajrayana Budizm’inin de çok sayıda takipçisi var.

Singapurluların  %15’i müslüman, %8.5’i taocu, yaklaşık %5’i Katolik ve %4’ü Hindu‘dur. Diğer Hristiyan mezheplerinin oranı toplamda %10’a yakın. 

Singapurluların %10 u herhangi bir dine mensup olmadığını söylüyor.

SİNGAPUR İKLİMİ

Singapur’da ekvator iklimi özellikleri gözlenir.

Yıllık ortalama sıcaklık 26.3°C

Ocak’ta 25.6°C, Temmuz’ da 27.1°C.

yağış tutarı 2.500 mm’dir. 

SİNGAPUR'UN JEOPOLİTİK KONUMU

Doğu – batı ticareti arasında deniz yolu taşımacılığı yapacaksanız Singapur limanı’nı kullanmak, ardından süveyş kanalından geçerek Hint Okyanusu’na en mantıklısıdır. Singapur Konumu İtibariyle Çin’den başlayan ticaret yolunun en önemli kavşak noktalarından biridir.

Lİman işletmeciliğinde dünya devleri arasında bulunan Singapur, sahip olduğu bu yetkinlik sayesinde Güneydoğu Asya ve Uzak Asya ticaret yolunun en önemli merkezlerinden birisi. Günlük işlem hacmi 3000’i bulabiliyor. Kullandıkları ileri seviye bilişim sistemleri ve teknolojilerle (Full otomasyon)  tüccarların 1. tercihi Singapur Limanı oluyor. Nasıl mı? Hemen aşağıda anlatıyorum. 

SİNGAPUR LİMAN İŞLETMECİLİĞİ

1977 yılından önce Singapur Liman İşletmeciliği, Singapur Hükümetine bağlı Liman otoristesi tarafından yönetiliyordu. Liman gelişimi politikaları, yük operayonları, terminal işleri vs her şey tek bir kurum tarafından yürütüldüğü için çıkar çatışmaları oluyordu haliyle, bu da Singapur Limanının gelişimini engelliyordu.

1990 itibariyle dünyada önemli limanlar özelleştiriliyordu ancak Singapur farkı bir yol izledi. Devlete bağlı PSA adlı bir şirket kurdu. (Singapur Liman İşletmesi)

Böylece liman yönetimi 1996 yılından itibaren  değişmiştir. Eski Singapur Liman Otoritesi, 1997 yılının sonunda, PSA Corporation’a dönüştü.  Böylece liman bağımsız bir nitelik kazandı.

Yeni kurulan PSA Corporation  hala bir kamu şirketi olup, TEMASEK’in sahibi olduğu bir şirkettir.  Şirketleşme ile liman otoritesi fonksiyonları  ile terminal operasyonu fonksiyonları tamamen ayrıldı. Terminal faaliyetleri PSA Corporation, liman denetimi yani liman otoritesi işlemleri Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) tarafından yürütülüyor. 

(Bkz Dynamic Shipping and Port development ın The Gloabalızed Economy Paul Yae-Woo LEE) 

PSA da, Singapur merkezli bir yatırım şirketi olan TEMASEK tarafından fonlanıyor.

SİNGAPUR LİMANI VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ YATIRIMLARI

Liman’ın operasyon yükünü hafifletmek ve limanı veirmli hale getirmek için yazılıma çok ciddi yatırımlar yaptılar. ilk sene içinde yapmış oldukları 3 Milyar Doları bulan yatırımın kendini 6 ay içinde amorti etti.

Tüm dünyayla entegre çalışabilen bir liman olma özelliği kazanan Singapur Limanı, hiç bir yük gemisini bekletmeden,vakit kaybettirmeden hizmet vermeye başladı. (yükleme, indirme, soğuk hava depolarını kullanma vb operasyonlar)

TEMASEK nedir, nasıl çalışır incelemek için tıkla.

Niye Singapur Limanı’nı uzun uzun anlattım. 3 Milyar Dolar gibi bir yazılım yatırımıyla küçücük adayı ticaret merkezi yapmayı başardıkları için. Yukardaki bölümde bahsetmiş olduğum jeopolitik konumu Singapur’un potansiyel bir ticaret merkezi olmasını sağlıyordu, Singapur da doğru yatırımlarla potansiyelini ortaya çıkartıyor.

3 tarafı denizlerle çevrili, Asya ve Avrupa’nın birleştiği güzel ülkemde de görmek istediğimiz hareketler bunlar.

 

SİNGAPUR'DA EĞİTİM SİSTEMİ

Öncelikle Singapur’un PISA, TIMMS, PIRLS gibi öğrenci değerlendirme sınavlarındaki başarısı artık tartışmasız bir gerçek.

İlköğretim, 6 yıl (7-12 yaş) birinci kademe ve 4 yıl (13-16 yaş) ikinci kademe olmak üzere toplam 10 yıl sürer. Bütün öğrencilere geniş tabanlı bir müfredatın uygulandığı birinci kademenin sonunda “İlkokul Bitirme Sınavı” olarak adlandırılan bir sınav bulunmaktadır. Bu sınavda başarılı olanlar ikinci kademeye başlarlar. Bu kademede öğrencilere özel, ekspres venormal (akademik ya da teknik) olmak üzere farklı kurlar sunulmaktadır. Ekspres ve özel kurda olanlar dördüncü yılın sonunda bitirme sınavına girebilirler. Normal kurda olanlar ise önce kendi kurlarının bitirme sınavlarına ardında da bir yıl hazırlık sonunda bir üst seviyenin sınavına girmeye hak kazanırlar (Bakioğlu ve Göçmen, 2013).

2010 yılında yapılan “Dünyanın En İyi Performans Gösteren Eğitim Sistemleri” araştırmasındaSingapur, bu araştırmada ele alınan birçok ülkeyi geride bırakmıştır. Aynı kuruluşun yayınlamışolduğu araştırma raporunda, Singapur eğitim sisteminin 1985’te vasat bir performansa sahipolmasına karşın, bu tarihte başlayan reformların etkilerini göstermesiyle 2000 yılından sonramükemmel bir sistem haline geldiği belirtilmiştir (Bakioğlu ve Göçmen, 2013).

Singapur bu başarıyı 15 sene içinde elde etti. Hemen anlatıyorum.

SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ GELİŞİM

Öncelikle 1965 yılında Singapur bağımsız olduktan sonra eğitim sistemi ile ilgili karşımıza 3 dönem çıkıyor.

 1.  1959-1978 – Kurtuluş Dönemi: okuma yazma oranını artırmak, temel eğitimi vermek, insan sermayesini kullanılabilir hale getirmek.
 2. 1979-1996 – Fayda Dönemi: Okuldan ayrılma oranlarını düşürmek, kaliteyi arttırmak, yeni ekonominin amaçlarını gerçekleştirecek kişileri yetiştirmek. Bunun için ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre öğrenciler kümelenmeye ve yönlendirilmeye başlandı. Başarısız öğrenciler normal seviyelere çıkartıldı, başarılı öğrencilerin de bilgiyi içselleştirip potansiyellerine ulaştırılması sağlandı.
 3. 1997- Günümüz: Yeteneğe Göre Eğitim: Bunun için bir başlık açıyorum uzun uzun anlatacağım.

SİNGAPUR'UN MODERN EĞİTİM MODELİ

1997 yılında Singapur’da Düşünme Konferansı düzenleniyor. (7.si bu) Bu konferansta Singapur Başkanı yeni eğitim modelini ve ulusal hedeflerini açıklıyor. ‘Shaping Our Future: Thinking Schools, Learning Nation” yani:

GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRMEK: DÜŞÜNEN OKULLAR, ÖĞRENEN ULUS

Bu vizyonda hayat-boyu öğrenmenin teşvik edilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Öğrencileri sisteme uydurmak yerine, sistemi öğrencilere uygun haline getirmenin önemi vurgulanıyor. Daha fazla esneklik ve rehberlik yeni model ile birlikte tüm ulusa anlatılıyor.

“Düşünen Okullar, Öğrenen Ulus” vizyonu; eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin öğretilmesi, ders içeriklerinin azaltılması, değerlendirme kriterlerinin ve şeklinin değiştirilmesi, okulların değerlendirilmesi sürecinde sonuç yerine sürece odaklanma gibi maddeleri içermektedir (Tan ve Gopinanthan, 2000). Bu vizyonda okulların özerkliğinin önemli bir yeri bulunmaktadır.

“Düşünen Okullar, Öğrenen Ulus” vizyonu, kararların olabildiğince en alt düzeyde verilmesinin sağlayarak okullara yardımcı yapılar oluşturulmasına imkân vermiştir. Akademik olmayan programları koordine etmek ve her öğrencinin aktivitelere katıldığından emin olmak amacıyla her okulda bölüm başkanlıkları oluşturulması bu yapıya örnek olarak verilebilir.

Belirlenen stratejinin uygulması için aynı yıl , bu deklerasyondan 2 ay sonra Gelecekteki eğitim reformları için temel stratejileri oluşturmak amacıyla Ağustos 1997’de “Düşünen Okullar, Öğrenen Ulus Komitesi (TSLN Komitesi)” kurulmuştur.

Aynı tarihte Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir dış inceleme komitesi “Öğrenmeye, Yaratıcılığa ve İletişime Uygun Bir Müfredat İncelemesi” başlıklı bir rapor hazırlamıştır. Bu rapora göre tüm eğitim kurumları yeniden yapılandırılmış ve öğretmenler eğitime alınmıştır.

SİNGAPUR'UN EĞİTİMDEKİ ZAFERİNİN NEDENLERİ

Singapur’un eğitimdeki zaferinin nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 1. İstikrarlı ve tutarlı eğitim politikaları
 2. Seçkin öğretmenler
 3. Kaliteli okul liderleri
 4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı
 5. Eğitimde fırsat eşitliği konusunda kararlılık
 6. Matematik, fen bilimleri öğretimine verilen önem
 7. Teknik becerilere verilen önem

NEDEN SİNGAPUR'U ÖRNEK ALMALIYIZ?

Öncelikle Türkiye Singapur’a göre çok çok çok şanslı bir ülke. Avantajlarımız saymakla bitmez. Toprak bolluğumuz, nüfus yapımız, yer altı kaynaklarımız, jeopolitik konumumuz…

Elimizde daha iyi kartlar olmasına rağmen Singapur bizden çok ilerde.

Eğitim sistemleri bizden iyi.

Sağlık sistemleri bizden iyi.

Devlet yarı özel kuruluşlarla vatandaşı borçlandırmadan faiz ile öldürmeden ev sahibi yapıyor.

Eğitiyor, meslek edindiriyor.

Emeklilik sistemleri çok güçlü.

Güvenli ve temiz.

Tüm bunlar nasıl oldu peki? Küçücük ülke nasıl oldu da medeniyet yarışında önümüze geçti? Hele hele biz bu kadar köklü bir geçmişe ve devlet geleneğine sahipken. Küçük ülke de yönetmesi mi kolay? Hayır, söyleyeyim. Planlama ile!

Hazırladıkları ekonomik planlara kati suretle bağlı kaldılar. Konut sorunumuz var dediler, tüm şehri baştan planladılar, uyguladılar. Çocuklarımızı eğitimsiz, yaşlılarımız zor durumda dediler, eğitim ve emeklilik planlaması yaptılar. Kaynaklarımız kısıtlı en büyük sermayemiz insanımız dediler, insana yatırım yaptılar.

Vergisiz alanlar oluşturup yatırımcı çektiler, şirket kursunlar diye tüm süreci otomize edip kolaylaştırdılar. 1 günde yabancı sermayeli şirket açılabilir sistem kurdular.

Liman işletmeciliği full otomize ettiler. İşlem hacmini artırdılar.

Komşularıyla dost oldular, ticaret yaptılar. Bizim coğrafyamızda zor, biliyorum tabii ki ama Singapur’un 40 yıl öncesine kadar da Sömürge olduğunu unutmayın.

Özetle bahane ararsak bahanemiz çok. Ama zaman yok. Bir Singapur olmamamız için eksiğimiz yok fazlamız var.

Sorunları tespit etmek, çözümler üretmek, planlama yapmak ve o planlara uymak gerek.

SİNGAPUR DIŞ TEMSİLCİLİKLER

DEİK TÜRKİYE – SİNGAPUR İŞ KONSEYİ

Türk Tarafı Başkanı Süha Güçsav
İş Konseyi Bölge Koordinatörü Volkan Yüzer
Tel No: +90 212 339 50 80
E-mail: vyuzer@deik.org.tr

T.C. SİNGAPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ

Büyükelçi Murat Lütem
Adres: 2 Shenton Way, SGX Centre Tower 1, No: 10-03, Singapore 068804
Tel No: +65 64227322
Fax No: +65 65 33 33 60
E-mail: embassy.singapore@mfa.gov.tr

SİNGAPUR CUMHURİYETİ İSTANBUL FAHRİ KONSOLOSLUĞU

Adres: Kazım Özalp Sokak No:28/8 Şaşkınbakkal, 81070 İstanbul
Tel No: +90 216 358 01 33
Fax No: 216 350 86 19
E-mail: mparan@superonline.com

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Adres: 2 Shenton Way, SGX Centre Tower 1, No: 10-03, Singapore 068804
Tel No: +65 6533 3385
Fax No: +65 6533 3382

SİNGAPUR ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: Yıldızevler Mah., 4. Cad., 718 sok. No:13/14, 06550, Çanyakaya / Ankara
Tel No: +90 312 442 43 30
Fax No: +90 312 442 61 44
E-mail: singemb_ank@sgmfa.gov.sg

Yiğit Durdaşoğlu

Yiğit Durdaşoğlu

Gezgin, Seyahat Organizatörü

1993 doğumlu, full time gezgin, mecburi girişimci. Lise yıllarımda yarı zamanlı organizasyon işlerinde çalışıyordum. Üniversiteye geçer geçmez de tam zamanlı olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 4 sene müşteriden müşteriye koşarken gözümün dışarda olduğunu farkettim. Vücudum yüksek tempolara alışık olduğu için gidip görmek istediğim yerlerde de işler yapma fikri aklımı çeldi ve sevgili dostum Hakan'la Keşfet101'i kurduk. Genç bir girişimci olarak hem geziyor hem de gezdiğim yerlere ekonomik turlar düzenleyerek gezginlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyorum.

SAYFA HARİTASI