İskenderiye Kütphanesi

İskenderiye Kütphanesi

İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİ Adını Büyük İskenderden alan, İbn Battuta’nın seyahatnamesinde bahsettiği gibi İskenderiye şehri; evleri, konakları pek gösterişli olan, mahallesi ve çarşıları şirin, binaları azametli ve sağlam , din ve dünya ile ilgili bütün müesseseleri...